Vi ställer in informationsaktiviteten pga för få ”frivilliga”

Det krävs c:a 20 personer för att bemanna montern hela fredagen, lördagen och söndag 9-11.30.

Responsen på vår fråga i Nyhetsbrev och under ”På Gång” har inte varit stor.

Vi som är anmälda att gå eller springa gör det och vi kommer igen. Nästa år ska vi vara där!!

Christina Liffner

Annonser