Nu har vi haft medlemsträffar i Örebro (söndag 13 februari) och Västerås (tisdag 15 februari). Det är inte bra att ha träffarna i Västerås respektive Örebro så nära i tiden. Vi har ju delvis samma upptagningsområde. Medlemmar i tex Köping har lika lätt att ta sig till båda orterna. Och alla lokala träffar är öppna för samtliga medlemmar oavsett var man bor. Det är tex helt ok att delta i en träff i Göteborg om man besöker staden ”rätt” dag.
För Västerås – Örebro har vi ambitionen att ha en träff i månaden.
Nästa träff i Västeerås är torsdag 7 april och i Örebro söndag 8 maj. Se mer i hemsidans kalendarium.

Örebroträffen 13 februari, som var hemma hos vår kontaktperson Laila hade denna gång tre deltagare. Några intresserade hade fått förhinder. Men det var ett intressant möte med givande diskussioner.

I Västerås 15 februari träffades vi hemma hos Anna-Karin på Önsta Gryta. Vi undersöker möjligheten att hitta en lokal i centrala Västereås för nästa träff.
Vi var tre stycken och fortsatte diskussionen från decembermötet. Hur ska vi enklast nå ut med information till unga kvinnor i staden? Kontakt kommer tas med samordnare för skolskötskor och Ungdomsmottagningar. Andra idéer för att sprida kunskap och för att öka medlemsantalet i Västås diskuterades också.

Annonser