Det händer bra saker ibland!

Nyss kom ett mail med information om att man startar en kurs för dem som inte kan följa en studiegång i vanlig takt. Ett bra initiativ!! Endometriosföreningen kommer i kontakt med många duktiga kvinnor som har varit tvungna att avbryta sina studier. Oftast pga att studietakten varit för hög eller att andra krav gjort att man inte orkat.

På hemsidans nyhetsplats finns mer information.

OBS sista ansökningsdag är 15 april!! Som kuriosa kan jag nämna att kontaktpersonen på högskolan kände till vår sjukdom!

Christina

Annonser