Information från Malmögruppens möte/Christina

Den 29 mars gästades vi av Birthe Andreasen, avdelningschef på Kvinnokliniken i Lund. På träffen hade vi också besök av två sjuksköterskestudenter som skriver ett arbete om endometrios. Vi hade på förra mötet förberett lite frågor till Birthe som blev underlaget för kvällen diskussioner som huvudsakligen kretsade kring bemötande av endometrios-patienter. Vi hade en bra dialog och många bra förslag på förbättringar kom upp. Tyvärr konstaterade Birthe att kvinnosjukdomar inte är högst prioriterade när sjukhuset fördelar sin budget och därav många av bristerna.

* Finns det någon mall/rutiner för bemötande av olika sorters patienter eller patienter överlag
* Vad har ni för rutiner när det kommer till information vid diagnosbeskedet * Kostråd, ger ni sådana?
* Åsikter om endometrioscenter här i Skåne
* Rutin för återbesök efter operation, finns det?
* Finns det information på sjukhuset om endometrios, varför/varför inte? * Vidareutbildning för läkare med inriktning endometrios, finns det? * Vad gäller för läkare som kallas endometriosspecialist, extra utbildning mm?

/ MvH Frida

Annonser