Söndagen 8 maj hade Laila i Örebro sin senaste medlemsträff i bostaden.

5 personer, varav en helt ny medlem deltog.

Mötet gick bra med heta diskussioner, framförallt om varför vi endometriospatienter blir dåligt bemötta och måste läsa på själva och informera läkarna om sjukdomen.

En annan intressant iakttagelse är att samma läkare behandlar patienter olika vad gäller bemötande och medicinering.

Gruppen fortsätter att träffas och har nästa möte söndagen 3 juli 15-17.

Rapporterat av Christina

Annonser