Professorsinstallation

Evenemanget är öppet för allmänheten.

Professorsinstallationen i Uppsala är en offentlig högtid då nya professorer installeras i sina ämbeten av rektor. I år installeras 68 stycken nya professorer som alla hållt öppna populärvetenskapliga föreläsningar under dagarna innan installationsceremonin. Installationsceremonin är öppen för alla, dock behövs biljett. Biljett kan hämtas i universitetshuset strax innan ceremonin.

Ur UU:s kalendarium, http://kalendarium.uu.se/ViewPage.action?siteNodeId=12952&languageId=3&contentId=-1&eventId=2426

se www.uu.se

http://www.uu.se/om-uu/i-korthet/akademiska-traditioner/professorsinstallation/

Populärvetenskaplig föreläsning (torsdag):

http://www.uu.se/om-uu/i-korthet/akademiska-traditioner/professorsinstallation/

Här kan du se live tv: http://www.uu.se/om-uu/i-korthet/akademiska-traditioner/professorsinstallation/installationsforelasningar-2011/

Med vänliga hälsningar

Karin Grundler

Endometriosföreningen, Ordförande Stockholm

ordfstockholm@endometriosforeningen.com

Föreningstelefon: 070-294 82 42

Hemsida: http://www.endometriosforeningen.com

Annonser