ks1.gif

Pressmeddelande 17 januari 2012

Karolinska öppnar Endometrioscentrum

Kvinnokliniken på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge samlar expertis kring vård av patienter som drabbas av endometrios.

Endometrios drabbar ungefär var tionde kvinna i barnafödande ålder i Sverige. Det kan innebära svår mensvärk, smärta vid samlag, trötthet och endometriosen kan också leda till ofrivillig barnlöshet. Det finns idag goda behandlingsmöjligheter för att kunna hjälpa kvinnorna till en fungerande vardagstillvaro. Karolinska Universitetssjukhuset samlar nu under samma tak sina specialister i ett Endometrioscentrum på Karolinska Huddinge.

På kvinnokliniken i Huddinge tar man idag cirka 400 besök per år på grund av endometrios. Cirka hälften av dessa kvinnor går genom kirurgiska ingrepp. Flera forskargrupper arbetar för att ta fram nya behandlingsalternativ och förbättra vården för patienter med endometrios.

I endometriosteamet samarbetar olika kompetenser såsom gynekolog, smärtläkare, kirurger för laparoskopisk kirurgi eller robotkirurgi och specialistsjuksköterskor. Då endometriosen påverkar kvinnans livsföring finns även sjukgymnast och kurator knutna till teamet. Endometrios kan ibland ge upphov till svårigheter att bli gravid. Kvinnoklinikens Fertilitetsenhet, som har hög renommé och resultatmässigt tillhör de bästa i landet, kopplas då in.

För mer information:
Masoumeh Rezapour, docent, överläkare, områdeschef, 073-699 8760
Christine Bruse, med.dr, överläkare, 08-585 8753
Endometrioscentrum, Kvinnokliniken
www.karolinska.se

pdf.gif
PDF
Annonser