Vill du kostnadsfritt delta i ett forskningsprojekt som erbjuder ett nytt internetbaserat självhjälpsprogram? Behandlingen bygger på vetenskapsbaserade mindfulnessbehandlingar. Inga resor krävs.

Vid universiteten i Sverige har det under flera år pågått forskning kring psykologisk behandling via Internet. Institutionen för psykologi vid Umeås universitet genomför nu ett forskningsprojekt där effekten av mindfulnessträning via internet utvärderas. Behandlingen kommer vara kostnadsfri och pågår 8 veckor med start i slutet av januari eller början av februari.

http://www.imå.se/

Annonser