Kostnaden för endometrios drivs av smärta.

Översatt och kommenterat av Elisabet Andersson

(Det fullständiga Pressmedelandet går att läsa på engelska på:http://endometriosis.org/news/endocost-cost-of-endometriosis-driven-by-pain/)

I en första studie av den verkliga kostnaden förendometrios visar att minskad produktivitet pgasmärta är dubbel så stor som den direkta vårdkostnaden.

EndoCost studien från “World EndometriosisResearch Foundation” inkluderar 909 kvinnor med diagnosen endometrios från tolv centra i tio länder (1). Över en 2-månadsperiod fyllde dessa kvinnor i ett validerat frågeformulär som utvärderadeendometrios påverkan på deras liv(hälsokostnader, förlust av arbete, livskvalitet mm) (2). Formuläret var översatt till respektive språk.

Professor Steven Simoens, huvudansvarig för studien, säger att en studie som undersöker direkta och indirekta kostnader av endomoteriosaldrig tidigare gjorts och att vi nu har en mycket klarare bild över de verkliga kostnaderna förendometrios. Denna studie är unik då gynekologerna på de respektive centra som deltog i studien arbetade tillsammans med hälsoekonomer i respektive land för att beräkna den verkliga kostnaden för endometrios.

Medelkostnaden för endometrios är 9 579 Euros/kvinna/år (ca 82 000 SEK). Om man bryter ned detta så blir det ca 6 298 Euros (53 500 SEK)i arbetsförlust och ca 3 113 Euros (26 500 SEK) i direkta vårdkostnader. Med andra ord så är kostnaden för oförmåga att arbeta pga symtomdubbelt så mycket är den direkta vårdkostnaden.

Det uppskattas att 10% av alla kvinnor i reproduktiv ålder har endometrios (3, 4), vilket kan översättas med en uppskattad årlig kostnad förendometrios. Här är några exempel från några av de länder som deltog: Belgien har ca 250 000 kvinnor med endometrios vilket ger en kostnad av 2.4 biljoner Euros; Danmark har ca 125 000 kvinnor med endometrios vilket ger en kostnad av 1.2 biljoner Euros; Schweiz har ca 187 000 kvinnor med endometrios vilket ger en kostnad av 1.8 biljoner Euros.

Själv kom jag fram till att om det finns ca 200 000 kvinnor i Sverige som har endometrios (det uppskattade antalet kvinnor med endometrios som brukar nämnas) blir kostnaden 1.9 biljoner Euros vilket skulle motsvara 16.3 biljoner SEK. Helt sjuka siffror! Och detta borde väl ändå få politiker att inse hur mycket pengar det kostar samhället då kvinnor med endometrios inte får snabb diagnos och bra hjälp att behandla och hantera sjukdomen och därmed har större möjligheter att bidra till samhället.

Lone Hummelshoj, som är medförfattare,konstaterar att denna studie visar att kostnaden förendometrios är i nivå med diabetes, Chronssjukdom och reumatisk artrit. Hon är även chockad över hur mycket pengar som slösa bort av regeringar och vårdsystem som ignorerarendometrios.

Studien visade också att minskad livskvalitet var den viktigaste faktorn som påverkade direkta vårdkostnader och den totala kostnaden. Kostnaderna ökade ju mer allvarlig endometrios är och närvaron av buksmärtor.

Rerenser:

1. Simoens S. et al. (2012) The burden of endometriosis: costs and quality of life of women with endometriosis and treated in referral centres. Hum Reprod; epub ahead of publication.

2. Simoens S. et al (2011) Endometriosis costassessment (the EndoCost study): a cost-of-illnessstudy protocol. Gynecol Obstet Invest. 71: 170-176.

3. Rogers PA. et al (2009) Priorities for endometriosis research: recommendations from an international consensus workshop. Reprod Sci.16:335-346.

4. Adamson GD, et al. (2010) Creating solutions in endometriosis: global collaboration through the World Endometriosis Research Foundation. J of Endometriosis. 2:3-6.

Annonser