http://www.lakartidningen.se/engine.php?articleId=18103

Vi finns på skolsköterskekongressen i Stockholm denna vecka. Vi sprider en ökad medvetenhet om endometrios.

Hälsningar Karin Grundler
Ordförande i Stockholm

Annonser