Årets skolsköterskekongress ägde rum 19-20 april i Stockholm.

På årets kongress så var besökarna fler än någonsin, man räknade med att det var ca 1100 stycken besökare.

Naturligtvis så var Endometriosföreningen på plats för att informera och dela ut informationsmaterial.

Dagen till ära så kom våran nya broschyr direkt från tryckeriet, den blev mycket uppskattad.

Våran ungdomsbroschyr var som vanligt populär då sköterskorna gärna tog med sej hem för att lägga i sina väntrum.

Två heldagar med intressanta föredrag men föreningens närvaro är i första hand att informera och dela ut broschyrer.

Tack till er som var med!

Carola

Annonser