Nu rör det på sig ordentligt och både S och M har inkommit med motioner om endometrios.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/_H002-C3A7CCFA-787A-4AA4-8BE9-2ACA4230E73A/?text=true

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Kvinnosjukdomen-endometrios_H002So212/?text=true

Vi återkommer med information när motionerna har behandlats

Christina Liffner

Annonser