Susan hade en träff i Sundsvall 3 oktober. 4 tjejer som hade mycket att diskutera:

”Hur hälsan har varit senaste tiden, många var inne i en svår period. Hur vi hanterar situationer i vardagen besvikelser och positiva saker med sjukvården.

Vi kom överens om att sammanställa hur vi upplever vården på Sundsvalls sjukhus; bra och mindre bra saker. Tanken är att vi ska ta upp detta på ett möte med läkarna.”

Annonser