Stockholms läns landsting
Folkpartiet liberalerna/Folkhälso- & psykiatriroteln
PRESSMEDDELANDE
2012-10-17

Sara Svanström (FP), ordförande eHälso-beredningen, 073-932 21 14
Rasmus Jonlund, pressekreterare (FP), 070-737 41 83

Vårdguiden blir nationell

Stockholms läns landsting kommer att få ett nationellt ansvar för informationstjänster på webb och telefon mot patienter och invånare. Vårdguiden slås samman med nationella 1177 under det nya namnet 1177 Vårdguiden. Landstinget får ekonomisk täckning av det nationella Centrum för eHälsa i samverkan, CeHis. eHälsoberedningen har behandlat ärendet som beslutas av hälso- och sjukvårdsnämnden på tisdag.

– Med invånarnas och patienternas bästa för ögonen är det naturligt att ha en samlad aktör och avsändare för informations- och invånartjänster. 1177 Vårdguiden blir ett starkt varumärke med hög igenkänningsfaktor i hela landet, och kommer samtidigt ha utrymme för regionala insatser för t.ex. Stockholms behov, säger Sara Svanström (FP), ordförande i landstingets eHälsoberedning.

– Med ett nationellt koncept för invånartjänster kommer vi också kunna arbeta mer effektivt. Vårt fokus fortsätter vara att utveckla fler smarta e-verktyg som underlättar för patienterna och invånarna, berättar Sara Svanström (FP).

FAKTA: NATIONELLA 1177 VÅRDGUIDEN
Stockholms läns landsting har tidigare sagt sig vara berett att överta ett nationellt ansvar för invånartjänster, och Sveriges Kommuner och Landsting har antagit erbjudandet och ett avtal är nu klart att besluta. Vårdguidens kanaler, tjänster och innehåll integreras successivt under 2013 med nationella 1177 Vårdguiden. Omställningskostnaderna beräknas till 28 miljoner kronor och kommande effektivisering till 16 miljoner kronor på årsbas, en besparing som delas mellan landstinget och landstingens gemensamma Centrum för eHälsa i samverkan (CeHis). Som finansiering ger CeHis en ekonomisk bas på 131 miljoner kronor per år under avtalsperioden, som löper från 1 januari 2013 till och med 2018.

Annonser