I fredags träffades vi på ett café i Jönköping. Vi har tre kvinnor som möttes för första gången.
Vi pratade om våra ryggsäckar, upplevelser, frustration, vänner och familj, alternativa behandlingar, framtiden etc. Vad vi hade gemensamt, som så många andra, var upplevelsen av total ignorans av vården och hur vi alla hade och än idag måste kämpa för att bli tagna på allvar. Vi jämförde mat- och motionsvanor och kunde prata med varandra om olika läkare vi flaggade rött för eller rekommenderade. Jag tror att vi alla uppskattade träffen, som varade i ca 2,5-3 timmar. Vi kommer definitivt att träffas igen!

Det var tal om att försöka planera in en anhörigträff och vi diskuterade olika möjligheter att sprida kunskapen om endometrios med föreläsningar etc. Jag hade med mig en bunt broschyrer till båda tjejerna som de kan "glömma" lite här och där eller lämna på sin vårdcentral.

Jag lämnade mötet med lätta axlar och en skön känsla i kroppen om att i alla fall två kvinnor i min närhet faktiskt förstår och vågar dela med sig av sig själva. Tack för att ni kom på träffen, och tack för att jag fick lyssna på era berättelser!

Kramar,
Rebeca – Kontaktperson Jönköping

Annonser