Under mars månad är vi särskilt aktiva eftersom det är endometriosis awareness month! Bär något gult. Läs mer på hemsidan http://www.endometriosforeningen.com under På gång.

Annonser