Frågor och anmälan sker till kontaktuppsala

Anhörigföreläsning på Akademiska Sjukhuset!

Ett arrangemang i ”två delar” anordnat av Endometriosföreningen i samarbete med överläkare Matts Olovsson, Endometrioscentrum Uppsala

Välkommen på föreläsning samt frågestund om Endometrios- den dolda kvinnosjukdomen

Har någon i din närhet endometrios? Kom och lyssna till överläkare Matts Olovsson som informerar om endometrios. Matts är överläkare vid Kvinnokliniken och föreståndare för Nationellt endometrioscentrum på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Du kommer ha möjlighet att få svar på frågor och träffa andra i liknande situation. Denna del är endast menad för anhöriga! Bjud in din familj, dina kollegor och dina vänner! Glöm inte att anmäla er – se nedan!

Har du, eller tror du att du har endometrios?
Kom och träffa andra i samma situation. Lyssna på Elisabet Andersson som har många års erfarenhet inom området, och passa på att ställa frågor. Vi samlas i en annan sal samtidigt som våra anhöriga får lyssna till Matts föreläsning.

Tisdagen den 26 mars kl 18.00 – 20.00 (samtidigt för anhöriga och drabbade i parallella salar)
Vi möts vid Endometrioscentrum, Akademiska sjukhuset, ingång 95/96
Anmälan till kontaktuppsala senast 19:e mars.Ange förnamn samt vilken av träffarna du vill gå på så vi vet hur stora lokaler som behövs.

Alla är välkomna! Gratis för medlemmar och stödmedlemmar. Kostnad för övriga är 100kr, och då ingår frivilligt stödmedlemsskap för resten av 2013.

Med varm hälsning,

Emma Dahlin Haglund & Maja Llena Garde
kontaktpersoner i Uppsala, för Endometriosföreningen Sverige
kontaktuppsala
www.endometriosforeningen.com

via Karin Grundler, ordförande i Stockholm

endometriosforeningen.com
www.endometriosforeningen.com
Svenska Endometriosföreningen – en ideell patientförening med ändamål att sprida kunskap om endometrios och stödja kvinnor som drabbats av sjukdomen.

Annonser