Endometriosföreningen har kontaktas av Cecilia och Marie som pluggar till sjuksköterskor. Läs deras brev nedan och kontakta dem gärna om du är intresserad av att delta!

Hej,

Vi heter Cecilia Edlund och Marie Brandt och går näst sista terminen på sjuksköterskeutbildningen vid Sophiahemmet högskola. Vi ska skriva vårt examensarbete nu under vårterminen 2014 och ämnet är bemötande av patienter med endometrios.

Internationell forskning visar att det finns okunskap inom hälso- och sjukvården gällande endometrios. Syftet med vår studie är att beskriva hur kvinnor med endometrios blir bemötta av vårdpersonal när de söker vård för sina besvär, före och efter diagnostisering. Vi skulle därför gärna vilja intervjua kvinnor som har endometrios. Intervjun kommer läggas upp så att du har möjlighet att berätta fritt om det som är viktigt för dig och kommer att ta cirka 30 minuter. För att delta vill vi att du är över 18 år.

Deltagande i studien är helt frivilligt och även om du har tackat ja från början har du alltid möjlighet att ångra din medverkan, även efter att intervjun är genomförd. Inga personuppgifter, så som namn, ålder eller ort, kommer att publiceras. Alla uppgifter som framkommer under intervjuerna kommer att hanteras med sekretess och avidentifieras så att de inte går att spåra till en specifik person.

Resultatet, det vill säga det som framkommer i intervjuerna, kommer att användas i vårt examensarbete och presenteras för blivande sjuksköterskor. När examensarbetet är godkänt kommer det att publiceras i högskolans databas och länkas till en offentlig hemsida så att alla som är intresserade av ämnet kan läsa. Vår förhoppning är att arbetet ska vara till nytta för både dig som har endometrios och för vårdspersonal genom att bidra till ökad kunskap om och förståelse för sjukdomen inom hälso- och sjukvården.

Vi önskar att hålla intervjuerna under vecka 5 (27/1- 2/2) och vecka 6 (3/2- 9/2), om det är möjligt. Om du vill delta eller har några frågor, tveka inte att höra av dig till någon av oss.
Varmt tack på förhand!

Vänliga hälsningar
Cecilia Edlund och Marie Brandt vid Sophiahemmet Högskola

Kontakt
Telefonnummer: Marie 070-5139922, Cecilia 070-0374199
E-postadress: Marie.Brandt Cecila.Edlund

Annonser