Vintermötet arrangerades i år av Danderyds Sjukhus i samarbete med SFOG. (Svensk Förening för Obstretik och Gynekologi)

Närmare 300 läkare, gynekologer samt barnmorskor från hela Sverige deltog.

Tema 2014 var Kvinnosjukvård med fokus på livskvalitet.
Endometriosföreningen var på plats för att dela ut informationsmaterial och svara på frågor, en heldag med många bra föreläsningar.
Endometrios var ett av flera ämnen, ett föredrag på en timme av Överläkare Annika Valentin.
Ett mycket bra föredrag där det lades stor vikt på hur patienten ska bemötas när det gäller smärta.

Andra ämnen som diskuterades var, barnfetma, smärtpatienten, myom m.m.

Carola Bengtsson

Annonser