Igår (25 februari) fick jag detta pressmeddelande från en god vän som är journalist i Umeå.

Tänkte bara att jag, för din kännedom, skulle skicka några rader (nedan) om vad landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd i Västerbotten har beslutat i dag.

Citat, pressmeddelande:

"Fördelning av medel för inrättande av endometriosteam vid kvinnokliniken, Norrlands universitetssjukhus

Endometrios är en vanlig sjukdom som kan diagnostiseras hos 2-10 procent av den kvinnliga befolkningen och bland 50 procent av infertila kvinnor. Under ett års tid har medarbetare på kvinnokliniken vid Norrlands universitetssjukhus arbetat med uppbyggnad av ett multidisciplinärt endometriosteam.

I de riktlinjer för endometriosbehandling som upprättats av medicinska chefssamrådet för kvinnosjukdomar i norra regionen anges att teamarbete kring kvinnor med svårbehandlade symptom är av stort värde.

Hälso och sjukvårdsnämnden beslutade att anvisa kvinnokliniken vid Norrlands universitetssjukhus 0,7 miljoner kronor för kostnad för bemanning av ett endometriosteam."

Vår kontaktperson i Umeå Marie och Carola styrelseledamot har varit inbjudna till samtal med det blivande teamet. Fått chansen att förklara vad som är viktigt för en endometriospatient.

Christina Liffner

Annonser