Endometriosföreningens arbete uppmärksammas i Jönköpings-Posten och Smålands tidningar! http://www.jonkopingsposten.se/regionalt/den-dolda-kvinnosjukdomen#.UzKiGPl5PWc

Även intervju med överläkare Johan Holmberg, Höglandssjukhuset.

Annonser