8-9 maj genomförde Skolsköterskornas Riksförbund sin årliga kongress. Denna gång i Folkets hus lokaler i Stockholm.

Det var ett rekordstort deltagande – 1380 personer – vilket lär motsvara c:a en tredjedel av alla skolsköterskor. Dessa samt alla utställare fyllde lokalen.

Endometriosföreningen fanns på plats, delade ut broschyrer, lämnade information, svarade på frågor och diskuterade vad som är viktigt för en skolsköterska att iaktta och hur hon/han bör agera vid misstanke om endometrios. Vår film rullade på en dvd-spelare båda dagarna.

Det är roligt att notera hur kunskap och intresse utvecklats. Första gången vi deltog i en skolsköterskekongress (2006) var det många som undrade vad endometrios var. Nu rör sig frågorna om tid för debut, symtom, smärtlindring mm.

Det är alltid med en stor tillfredställelse och med trötta fötter man lämnar en kongress som denna – och tidigare i år den som samlade personal vid ungdomsmottagningar. (FSUM kongress 2-4 april 2014)

Christina Liffner och Carola Bengtsson

Annonser