Hälso- och sjukvårdsnämnden för Region Skåne beslöt vid sitt sammanträde 28 april att ge ett uppdrag till Hälso- och sjukvårdsdirektören att analysera behovet av utredning och behandling av endometrios. (se i slutet av detta mail)

Utredningen ska redovisas i oktober 2014.

Socialdemokraterna yrkade att Endometriosteamet vid Skånes Universitetssjukhus skulle återstatas i avvaktan på utredningens beslut.

Detta röstades tyvärr ner av majoriteten

Men det blir en utredning och Susann Söderberg, ordförande i Endometriosföreningen, Region Skåne har kontakt både med Hälso- och sjukvårdsdirektören och den medicinska sekreteraren som ansvarar för behovsanalysen. De har bett att få information från Endometriosföreningen om patienters krav och önskemål mm.

Christina Liffner, ordförande Endometriosföreningen, Sverige

c.liffner@bahnhof.se

070-522 0905 (privat och arbetstelefon)

ordf@endometriosforeningen.com

070-294-8242 (föreningstelefon som även bevakas av annan styrelseledamot)

Annonser