Vi samlas vid Vätterstrandens parkering, framför restaurang Sjön, kl. 18 för en gemensam picknick. Tag med dig din partner, föräldrar, familj, nyfiken och blivande stödmedlem eller dina barn. Var och en tar med sig sin picknick och filt. Och även instrument och sådant som kan tänkas vara trevligt!

När vi har samlats kommer jag först att informera om Endometriosföreningens arbete detta år och i övrigt. Mycket har hänt i föreningen, inte minst inom media.

För att hinna planera en plan B vid dålig väder vill jag veta om du kommer, och ca hur många som kommer med dig, senast tisdagen den 1 juli. Anmälan ENDAST genom nedanstående mail.

Väl mött,

Rebeca Álvarez
Kontaktperson och styrelseledamot Endometriosföreningen
jonkoping

Annonser