Det är alltid roligt att få respons på föreningens aktiviteter.

Nedanstående inlägg gjorde mig mycket glad.

”Hej!

Vill berätta att tack vare info i förra nyhetsbrevet gällande Visanne. Tipsade ni om att be gynekologen att ansöka om betalningsbefrielse i hälso- och sjukvårdsrådet i det län man är bosatt och i detta fallet är det Blekinge. Jag har en 17 årig dotter som haft ett mycket tufft år på grund av endometrios o medicinerar nu bl.a. med Visanne 2 tabl dagligen. Ansökan skrevs på önskan av mig o svaret blev positivt. Får nu denna medicin kostnadsfri. Vill tipsa om att om alla gör detta blir det så blir det synligt i hela Sverige att Visanne bör ingå i högkostnadsskyddet.

Hälsningar

xx

Vad har du för erfarenhet i ditt landsting?

Vi vill kartlägga för att gå vidare mot TLV och socialstyrelsen. (TLV = Tandvårds och Läkemedelsverket)

Maila till emma.haglund som jobbar med sammanställningen.

Christina Liffner

ordförande

Annonser