Jag läste senaste numret av Dagens Medicin igår. Stora delar av tidningen innehöll artiklar om vad som hänt och ska hända efter valet.

Rubriken på en artikel är:

”En kommission för jämlik vård, obligatoriska nationella riktlinjer och förbud mot gräddfiler för försäkringspatienter”

Detta står högt på listan för nya sjukvårdsministern Gabriel Wikström.

I artikeln säger han b l a

– Det är viktigt att man kan få en likvärdig vård i hela landet. Att det inte ska vara beroende av i vilket landsting eller i vilken kommun man bor i.

Jag hoppas att han lyckas och tror nu att den utredning som förra regeringen tillsatte för att granska vården för patienter med kroniska sjukdomar kommer att få fortsätta sitt arbete. Endometriosföreningen har haft kontakt med utredaren, Roger Molin. Han är medveten om att vår sjukdom finns och vi ska fortsätta diskutera våra krav/önskemål med honom tillsammans med specialistläkarna.

Christina Liffner

Ordförande Endometriosföreningen, Sverige

Annonser