Endometriosföreningen är en ideell patientförening för kvinnor med endometrios. Föreningen är politiskt, religiöst och fackligt obunden. Föreningens mål är att stödja kvinnor med endometrios, sprida kunskap och information om sjukdomen och verka för en bättre sjukvård. Vi agerar för utökad forskning.

Vi sprider kunskap om endometrios hos läkare och allmänheten

Vi arbetar för snabbare diagnos och bättre behandling av endometrios

Vi ger stöd för endometriospatienter och deras familjer

Kontakta föreningen på info@endometriosforeningen.com

Du hittar oss på www.endometriosforeningen.com

Annonser